Projekty Europejskie

TYTUŁ PROJEKTU:  Opracowanie Prototypu Modułowego Systemu Inteligentnych Chwytaków, dedykowanych do zrobotyzowanego testowego stanowiska do paletyzacji.

CEL PROJEKTU: Opracowanie Modułowego Systemu Inteligentnych Chwytaków, dedykowanych do zrobotyzowanego stanowiska paletyzacji, przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Chwytaki powinny mieć możliwość łatwej i szybkiej modyfikacji wersji funkcjonalności procesowej (różne sposoby chwytania różnych rodzajów materiałów), by zapewnić wysoką elastyczność stanowiska. Modułowy System Inteligentnych Chwytaków powinien charakteryzować się unifikacją głównych elementów konstrukcyjnych, jak również posiadać zunifikowane interfejsy służące do rejestracji parametrów roboczych oraz sterowania pracą elementów wykonawczych we wszystkich wersjach.

Wprowadzenie Modułowego Systemu Inteligentnych Chwytaków usprawni proces robotyzacji zakładów produkcyjnych oraz podniesie jej efektywność podczas eksploatacji.

BENEFICJENT: Hitmark Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 492 000 PLN

KWOTA DOFINANOWANIA: 306 000 zł